top of page
On a Video Call
TEAMBUILDING ONLINE

Okres pandemii i często brak bezpośredniego kontaktu znacząco ograniczy działania związane z rozwojem pracowników czy podnoszeniem efektywności zespołów. Wdrożyliśmy zestaw działań, które w formie online wypełniają skutecznie powstałą lukę. Opracowane przez nas i wciąż rozwijane produkty mają różny czas trwania i formę. Istnieje cały zestaw gier, zabaw i działań, które zajmują od kilku do kilkudziesięciu minut i mogą być przeprowadzone w formie wideokonferencji podczas cyklicznych spotkań zespołu. Przełożyliśmy na online również dłuższe formy wymagające dedykowanego lub nieco dłuższego spotkania. Niektóre zabawy integracyjne organizujemy jedynie przy użyciu komputera, smartfona, kartki  i czegoś do rysowania. Inne, bardziej rozbudowane wymagają przesłania uczestnikom materiałów, rekwizytów, fantów, odczynników chemicznych, gier, puzzli, klocków, składników drinków czy nagród. Często materiały są wysyłane w zaszyfrowanych pudełka, których otwarcie wymaga rozwiązania jakiegoś zadania lub współpracy z innymi członkami zespołu. W trakcie pracy z grupami wykorzystujemy nowoczesne narzędzia takie jak Jamboard, Mentimer, Kahoot!, Mindmaster, murale, koła fortuny i wiele innych! Przygotowanie konkretnego zestawu działań zależy od posiadanego budżetu i jest poprzedzone wywiadami rozpoznającymi potrzeby i zwyczaje panujące w danym zespole.

BRANDING

BRAINSTORMING

ONLINE

PSYCHOZABAWY

bottom of page