top of page

KONSULTANCI

Robert Kozak

Robert Kozak

Partner zarządzający BDC, coach, dziennikarz

Jako ekspert doradza wysokiej kadrze menedżerskiej z zakresu skutecznego przywództwa, komunikacji, zarządzania zmianą, tworzenia i wdrażania strategii. Prowadzi projekty z zakresu interim management. Pełnił też funkcję Executive Director w jednej ze światowych firm headhunterskich tzw. Wielkiej Piątki, gdzie rozwijał praktykę FMCG i poszukiwał członków zarządów dla międzynarodowych firm działających na rynku Europy Środkowej i Wschodniej.

Jest członkiem zespołu strategicznego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie oraz w Państwowej Wyższej Szkole Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu dziennikarstwa telewizyjnego. Współautor „Biblii Dziennikarstwa” (Znak) i autor serii książek „Wędrówki z Gandalfem”.

Izabela Barton-Smoczyńska

Izabela Barton-Smoczyńska

Psycholog, nauczyciel akademicki,
trener biznesu

Z branżą szkoleniową związana od 1995 roku. Doświadczony trener i konsultant biznesowy, autorka kilkunastu programów szkoleniowych z zakresu uczenia kompetencji miękkich takich jak autoprezentacja i prezentacja, kreatywność pracownika i kreatywność w organizacji, motywowanie pracowników i automotywacja, zarządzanie zespołem oraz komunikacja w organizacji i komunikacja interpersonalna. Jest także autorką programów wspierających rozwój kompetencji budowania relacji z pacjentem dla lekarzy różnych specjalności oraz współtwórcą programów edukacyjnych w Wyższej Szkole Działalności Gospodarczej w Warszawie. Psycholog. Od 2000 roku specjalizuje się w psychologii stresu – poszukiwanie strategii radzenia sobie ze stresem. Ma doświadczenie prowadzenia interwencji kryzysowych w sytuacjach kryzysów zarówno w obszarze biznesowych relacji i konfliktów w firmach, jak i kryzysów osobistych. 

 

Coach ICC. Ma doświadczenie prowadzenia coachingów dla wyższej kadry menadżerskiej. Autorka publikacji traktujących o rozwoju osobistym menadżerów.

Adam Jasser

Adam Jasser

Menadżer praktyk, konsultant, trener biznesu. Ekspert w dziedzinie zarządzania.

Ekspert od zarządzania w sektorze prywatnym i publicznym, konsultant i trener. Były szef urzędu ochrony konkurencji i sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie pełnił rolę sekretarza Rady Ekonomicznej. W latach 2009-2010 był dyrektorem programowym Fundacji DemosEuropa, a przedtem szefem Agencji Reutera w Europie Centralnej i Bałkanach. Absolwent kursu dla menedżerów wyższego szczebla w Michigan Business School. Zaprojektował i przeprowadził skuteczne programy naprawcze w oddziałach Reutera w Niemczech, Finlandii i Turcji. Przeprowadził innowacyjne reformy w instytucjach publicznych, podnosząc ich efektywność poprzez performance management, rozwijanie talentów i pracę zespołową. Szerokie doświadczenie jako trener i wykładowca dla wyższego, średniego i nowego personelu. Konsultant zarządów firm z obszaru zarządzania ryzykiem regulacyjnym i makroekonomicznym.

Adam Gnych

Adam Gnych

Trener umiejętności psychospołecznych

Absolwent studiów podyplomowych Retoryka i Krytyka Praktyczna – Instytut Badań Literackich Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent European Academy of Diplomacy. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Trener umiejętności psychospołecznych I stopnia, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Prezes Platformy Testów, oferującej rozwiązania HR dla biznesu. Adam Gnych prowadzi długofalowe projekty doradczo szkoleniowe dla największych korporacji w kraju, trwające po 18 dni szkolenia rozłożone na dwuletnie projekty. Akademia Negocjacji, Akademia Lidera, Akademia Sprzedaży i Obsługi Klienta realizowane między innymi dla PGE, PGE Elektrownia Bełchatów, PGE Energia Jądrowa, Polpharma, Samsung, Comforty i wielu innych. Praktyk sprzedaży, zarządzania, negocjacji, retoryki i erystyki oraz wywierania wpływu i perswazji. Występuje jako Ekspert w TVP2, TVN. Przez 15 lat przeprowadził ponad 3000 dni szkoleniowych, w których udział wzięło około 22000 pracowników największych korporacji.

Iwona Kuźlik

Iwona Kuźlik

Coach, trener biznesu, specjalista marketingu i reklamy

Psycholog, Certyfikowany Psychotraumatolog (Europejski Certyfikat z zakresu psychotraumatologii ESTSS General Certificate in Psychotraumatology) certyfikowany w Europejskim Towarzystwie Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS). Interwent Kryzysowy II stopnia. Prowadzi szkolenia dla biznesu ( w ramach projektów szkoleniowych realizowanych między innymi dla Citi Handlowy, Kredyt Bank, RMF, Pracuj.pl., Sanofi Aventis, Siemens, i wielu innych przedsiębiorstw – średnich i korporacji). Wykonywała działania doradcze w zakresie budowania strategicznych aliansów w biznesie i organizacjach pozarządowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu interwencji kryzysowych w przedsiębiorstwach i zespołach pracowniczych (w tym zespołach sprzedażowych, obsługi klienta, medycznych i ratowniczych). Prowadziła interwencje w zespołach, po śmierci lub ciężkim wypadku współpracownika, śmierci samobójczej współpracownika, itp. Posiada doświadczenie menedżerskie w zakresie zarządzania projektami oraz zasobami ludzkimi (Nasza Tv, Tennis Magazin – dyrektor sprzedaży, MediArt – dyrektor Marketingu i Nowych Projektów, House of Minds Dyrektor Sprzedaży, Brian Tracy International Dyrektor Wsparcia Sprzedaży; projekt z zakresu budowania kompetencji trenerskich w tym wkład merytoryczny). Obecnie współwłaściciel i Członek Zarządu Specjalistycznej Kliniki SaskaMed w Warszawie. Założyciel i Prezes Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Rozwoju Metod Pracy ze Stresem GROWTH, członek Europejskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (ESTSS), Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym.

Leszek_Stafiej_Dom_Spotkan%CC%81_z_Histo

Leszek Stafiej

Konsultant, trener, menadżer

Doradca i konsultant ds. strategii rozwoju, zarządzania, marketingu, dialogu obywatelskiego i etyki biznesu. Założyciel i współwłaściciel Stafiej Partnerzy DKS sp. z o.o. 

Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, ASP, Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Leona Koźmińskiego ( SMR), Wyższej Szkoły Bankowej, Uczelni Łazarskiego, ASBIRO University UK;

 

Współpracował m.in.. z takimi firmami jak Brian Tracy International, Harvard Business Review, ICAN oraz współtworzył strategię BBC w Polsce. Przeszkolił setki firm i tysiące ich pracowników. Opracowywał i wdrażał między innymi kompleksowe strategie rozwoju, strategie marketingowe i modele kompetencyjne spółek krajowych i zagranicznych, obejmujące zarządzanie ​zespołami, komunikację wewnętrzną i zewnętrzną ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ​grupami pracowniczymi, w tym także pokoleniami  wraz z zarządzaniem konfliktami i mediacją. Prowadzi autorskie programy mentorskie i coachingowe w zakresie skutecznego przywództwa, w tym zarządzanie przez cele, delegowanie, motywowanie i oceny oraz przywództwo sytuacyjne ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kryzysowego.    

bottom of page