top of page
Revewing Graphs

DIAGNOZA

Podejmując się realizacji projektu u klienta rozpoczynamy od audytu sytuacji i zrozumienia stanu, w którym znajduje się firma. Nie oferujemy 'półkowych' rozwiązań dlatego każde działanie jest dopasowane ściśle do rzeczywistych potrzeb firmy, którą wspieramy. Nasze narzędzia diagnostyczne dla wygody respondentów mają najczęściej formę kwestionariuszy online. Zwykle przed przystąpieniem do diagnozy prowadzimy wstępny wywiad i dostosowujemy kwestionariusze do indywidualnej sytuacji.

Kwestionariuszami badamy:

  • jakość procesów - szukamy tzw. 'wąskich gardeł

  • relacje między działami i departamentami

  • jakość przywództwa w firmie

  • profile psychologiczne, talenty oraz potencjał pracowników i menadżerów

  • kulturę firmy i etap, w którym się znajduje 

  • gotowość do przeprowadzania zmian

  • poziom satysfakcji i zaangażowania

  • przekonania pracowników

  • profile kompetencyjne

  • i wiele innych

Gdy zachodzi szczególna potrzeba nasi specjaliści są w stanie zbudować diagnozę specjalnie dla projektu.

Analizowanie wykresów

TALENT Q

Zintegrowane rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie szeregu najwyższej jakości narzędzi psychometrycznych służących do oceny osobowości, umiejętności oraz kompetencji.

ANALIZA MOTYWATORÓW

Analiza motywatorów (RMP) jest miernikiem życiowej satysfakcji, listą czynników niezbędnych do naszego zadowolenia. Jeśli je poznamy, będziemy wiedzieć, co konkretnie stymuluje nas do działania.

DIAGNOZA KULTURY

Kultura organizacyjna ma znaczny wpływ na sposób funkcjonowania organizacji jako całości, rzutuje zarówno na indywidualne podejście pracowników do powierzonych im zadań, jak i na zróżnicowanie sposobów kooperacji.

DIAGNOZA TALENTÓW

Diagnoza talentów przy użyciu metodologii Gallupa pozwala Ci odkryć i najlepiej wykorzystać własny potencjał oraz potencjał Twoich pracowników.

BADANIE ZAANGAŻOWANIA

Badania satysfakcji pracowników to powszechnie stosowane narzędzie, które pozwala na poznanie poziomu zadowolenia zatrudnionych osób co do wybranych obszarów ich pracy. 

BENCHMARK SPRZEDAŻY

Obserwacja konkurencji jest cennym źródłem wiedzy. Analiza praktyk konkurencji est przede wszystkim narzędziem do udoskonalania własnych procesów – sprzedażowych, operacyjnych, marketingowych.

bottom of page