top of page

SPRZEDAŻ SYTUACYJNA

Nie ma dwóch takich samych kilentów i dwóch takich samych sytuacji sprzedażowych. Umiejętność rozpoznania typu klienta i typu sytuacji handlowej to jedna z podstawowych kompetencji współczesnego handlowca. Większość ludzi sprzedaży uczestniczyła w szkoleniach lub czytała na temat typologii klienta - niewielu jednak wyrobiło sobie nawyk stosowania tego narzędzia. W czasie naszych warsztatów skutecznie wdrażamy to narzędzie i budujemy nawyk korzystania z niego. Warsztaty są oparte o najnowszą tezę z zakresu psychologii behawioryzmu. Wprowadzany jest też nowy koncept sprzedaży asertywnej, czyli skierowanej do specyficznego klienta, którego coraz częściej można spotkać. Uczestnicy uczą się rozpoznać typ klienta i zastosować odpowiednią strategię obsługi oraz uczą się jak rozpoznać sytuację sprzedażową i zastosować do niej właściwą strategię obsługi.

bottom of page