top of page

Add Your Title

This is a great place to add a tagline.

ludzie, pracownicy

INTELIGENCJA EMOCJONALNA LIDERA

Cztery dwudniowe warsztaty, poprzedzone indywidualną diagnozą i coachingowymi sesjami informacji zwrotnej. Warsztaty rozwijają kompetencja związane z Inteligencją Emocjonalną, zwiększają efektywność zarządzania zespołem oraz podnoszą kompetencje wywierania wpływu i budowania relacji z otoczeniem.

Branding

INDYWIDUALNE TESTY

SESJE

 INFORMACJI ZWROTNEJ

Read More >

MODUŁ I

SAMOŚWIADOMOŚĆ

Relacja | Indywidualność | Proces
 

Zarządzanie Sytuacyjne - mój preferowany styl
 

Moja droga rozwoju jako lidera
 

Wizja zespołu a wizja firmy
 

Misja zespołu
 

Wartości zespołu

MODUŁ II

ŚWIADOMOŚĆ WPŁYWU

Mapy Emocjonalne
 

Świadomość emocjonalna zespołu
 

Role grupowe a zarządzanie
 

8 Motywatorów

MODUŁ III

SAMOKONTROLA

Lider | Coach | Menadżer
 

Moja osobista motywacja
 

Spójność Interpersonalna
 

Ekspose Lidera
 

Consulting

MODUŁ IV

BUDOWANIE RELACJI Z ZESPOŁEM

Paradoks Miltona Ericksona
 

Satysfakcja i zaangażowanie zespołu
 

Zarządzanie zaufaniem
 

Staff Coaching

bottom of page