top of page

MINI WARSZTATY (30 - 75min.)

ROLE GRUPOWE

Miniwarsztat podczas którego uczestnicy wypełniają test ról grupowych, a prowadzący wyjaśnia, co uzyskane wyniki oznaczają dla zespołu. Uczestnicy o podobnych profilach przygotowują prezentację o tym jacy są.

SATYSFAKCJA I ZAANGAŻOWANIE

Miniwarsztat, podczas którego uczestnicy sami dla siebie wypełniają ankietę satysfakcji i zaangażowania, a prowadzący pomaga im opracować strategię zwiększania swojej motywacji.

TALENTY W NASZYM ZESPOLE

Przed warsztatem uczestnicy wypełniają psychometryczny test online i dowiadują się, które pięć z 34 talentów ludzkich posiadają. Uczestnicy omawiają na ile wyniki testu są zgodne z ich odczuciami oraz co powinni zrobić by maksymalnie wykorzystać swoje talenty.

TYPOLOGIA PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Warsztat połączony z minitestem, dzięki któremu wprowadzany jest podział osobowościowy i omawiane są poszczególne strategie rozmowy z różnymi typami partnerów biznesowych.

bottom of page