top of page

MINI WYKŁADY (15 - 45min.)

PSYCHOLOGIA MOTYWACJI

Interaktywny wykład na temat budowania osobistej motywacji. Uczestnicy w trakcie wykładu wykonują autotest i na podstawie jego wyników stawiają sobie cele rozwojowe dotyczące budowania własnej motywacji.

ZARZĄDZANIE CZASEM

Interaktywny wykład poświęcony metodologii GTD (Getting Things Done) zarządzania zadaniami w czasie. Uczestnicy w trakcie wykładu tworzą swój zegar zadań i dzielą zadania według osi: ważne-pilne.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

Interaktywny wykład zachęcający do rozwoju w takich obszarach jak: samoświadomość, świadomość wpływu, samokontrola i budowanie relacji.

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Interaktywny wykład uświadamiający jak skutecznie przygotować się i przygotować prezentację lub wystąpienie publiczne.

bottom of page